• Ambassadeurs

 • broken image

  Jozias van Aartsen

   

  Voormalig burgemeester van Den Haag en minister van Buitenlandse zaken. Jozias van Aartsen heeft als burgemeester van Den Haag een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het slechten van haar ‘onzichtbare muren’ en wist haar bewoners werkelijk in hun kracht te zetten t.b.v. onze gezamenlijke toekomst. Zijn passie en vakmanschap hebben een blijvend positieve impact op de stad Den Haag. Met zijn expertise en liefde voor de internationale samenleving zal Jozias van Aartsen als ambassadeur z’n steentje bij gaan dragen t.b.v. de bevordering van de beeldvorming over de internationale samenleving.

  broken image

  Sjaak Bral

   

  Sjaak Bral is Nederlands cabaretier en columnist. Als maatschappelijk betrokken Hagenaar schrijft Sjaak dagelijks een column voor AD Haagsche Courant en zet hij zich op velerlei manieren maatschappelijk in voor de stad. Sjaak kent Den Haag en haar wijken als geen ander, en beweegt zich net zo makkelijk over de Haagse Markt als over de Frederik Hendriklaan. Sjaak presenteerde het eerste ‘Correspondents Dinner’ in de Schilderswijk en toont zich actief betrokken bij de wijk en haar bewoners. Met zijn praktijkkennis en bevlogen betrokkenheid zal Sjaak als ambassadeur zijn steentje bij gaan dragen bij de bevordering van de beeldvorming over de internationale Haagse samenleving.

  broken image

  Hans Huizer

   

  Hans Huizer heeft als voormalig rector van de Johan de Witt Scholengroep een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd door in nog geen tien jaar tijd deze scholengroep te transformeren van een van de zwakste in Den Haag naar een Excelente scholengroep, welke de laatste jaren is uitgegroeid tot de trots van de Schilderswijk, Transvaal en Laak(en Den Haag). Met de expertise en kennis waarmee Hans deze transitie in de beeldvorming heeft bewerkstelligd, zal Hans als ambassadeur zijn steentje bij gaan dragen t.b.v. de bevordering van de beeldvorming over de internationale samenleving.

   

  broken image

  Hanan El Marroun

   

  Hanan El Marroun is bijzonder hoogleraar Biologische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als wetenschapper doet El Marroun al jaren onderzoek naar wat haar het meest fascineert: het menselijk brein. Ze bestudeert hersenontwikkeling vanaf de zwangerschap tot de jongvolwassenheid en bekijkt hoe verschillende factoren, zoals stress, middelengebruik en de stadse omgeving hierop van invloed zijn. Naast haar wetenschappelijke carrière, zet ze zich in voor een vrouwennetwerk binnen het Erasmus Medisch Centrum; ze organiseert ze met regelmaat workshops en netwerkevenementen voor vrouwen in de wetenschap. Ze is geboren en getogen in de Schilderswijk en heeft ervaren dat het opgroeien in een multiculturele wijk veel positiefs met zich meebrengt.

×
Privacy Policy
Stichting BBIS Stichting BBIS, gevestigd aan Hoefkade 9, 2526BN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Bewonerstours zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
www.schilderswijkbewonerstours.nl Hoefkade 9, 2526BN Den Haag 0613798003 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s [zie onder]
- Bankrekeningnummer en betaalgegevens [zie onder]
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in    correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het door middel van gemaakte foto's tijdens de tour via website en
 social media de beeldvorming over de wijk en de Internationale samenleving
 bevorderen. 
- Stichting BBIS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting BBIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Contactgegevens klanten: bewaartermijn: drie jaar, Rede: follow up, aanbiedingen. 
Facturatie gegevens: Bewaartermijn 7 jaar: Rede: belastingdienst. 
Ingevulde aanmeldformulieren en evaluatieformulieren, bewaartermijn: twee jaar.
Aanbevelingen klanten voor op website en social media: bewaartermijn 10 jaar.
Foto's tijdens tours voor gebruik op social media, rede; positieve beeldvorming over de wijk en hiermee Internationale samenleving, creatie duurzaam beeld over een langere termijn, bewaartermijn maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting BBIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de transactie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BBIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting BBIS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BBIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbbis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting BBIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting BBIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stichtingbbis.nl