• Stichting BBIS

 • broken image

   

   

  De Schilderswijk bewonerstours zijn zes jaar terug geinitieerd door Itai Cohn. Vanwege het succes van de bewonerstours, en de bredere promotionele activiteiten waar toe zij zich inzet is voor de borging van deze activiteiten gekozen om een stichting op te richten. Deze stelt zich ten doel de Bevordering van de Beeldvorming over de Internationale samenleving. Op woensdag 8 november 2017 is de stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving opgericht, afgekort stichting BBIS. De stichting BBIS is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het KVK nummer 70025827. De oprichter van de Schilderswijk bewonerstours is de directeur van de stichting BBIS.

   

  Doelstelling

  De stichting BBIS stelt zich ten doel door middel van het aanbod van bewonerstours, wijkevenementen en diverse promotionele projecten bij te dragen aan de positieve beeldvorming over de internationale samenleving.

   

  De stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door:

   

  • Het aanbieden van wijktours door haar bewoners zelf. Doelen van deze tours zijn een verdieping en inzicht in het unieke karakter van Internationale wijken, een toename van het wijk gebonden toerisme met een hieruit volgende versterking van de lokale wijkeconomie. Daarbij wordt ook gestreefd naar het creëren van stageplekken en werkgelegenheid.
  • Het fungeren als een expertisecentrum met de aanwezige praktijkkennis van bewoners binnen de internationale samenleving.
  • Het pro-actief ondersteunen van bewoners in het uitdragen van de positieve beeldvorming over de internationale samenleving middels coaching en trainingen.
  • Het fungeren als partner van lokale- en landelijke overheden bij praktische samenlevingsvraagstukken binnen de internationale samenleving, alsmede alle verdere activiteiten welke tot het vorenstaande doel behoren of gerekend kunnen worden daartoe te behoren of daarmee verband houden, een en ander in de ruimste zin van het woord genomen.