• Wat we doen

  'Maak kennis met de vele bijzondere verhalen uit de Haagse Schilderswijk. Verteld door de bewoners zelf. Laat je inspireren door de markt, hofjes en andere verrassende bezienswaardigheden.'

 • broken image

  Stichting BBIS

  De Schilderswijk bewonerstours zijn in 2015 geinitieerd door Itai Cohn. Vanwege het succes van de bewonerstours, en de bredere promotionele activiteiten waar toe zij zich inzet is voor de borging van deze activiteiten gekozen om een stichting op te richten. Deze stelt zich ten doel de Bevordering van de Beeldvorming over de Internationale samenleving. Op woensdag 8 november 2017 is de stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving opgericht, afgekort stichting BBIS. De stichting BBIS is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het KVK nummer 70025827. De oprichter van de Schilderswijk bewonerstours is de directeur van de stichting BBIS.

  Doelstelling

  De stichting BBIS stelt zich ten doel door middel van het aanbod van bewonerstours, wijkevenementen en diverse promotionele projecten bij te dragen aan de positieve beeldvorming over de internationale samenleving.

   

  De stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door:

   

  • Het aanbieden van wijktours door haar bewoners zelf. Doelen van deze tours zijn een verdieping en inzicht in het unieke karakter van Internationale wijken, een toename van het wijk gebonden toerisme met een hieruit volgende versterking van de lokale wijkeconomie. Daarbij wordt ook gestreefd naar het creëren van stageplekken en werkgelegenheid.
  • Het fungeren als een expertisecentrum met de aanwezige praktijkkennis van bewoners binnen de internationale samenleving.
  • Het pro-actief ondersteunen van bewoners in het uitdragen van de positieve beeldvorming over de internationale samenleving middels coaching en trainingen.
  • Het fungeren als partner van lokale- en landelijke overheden bij praktische samenlevingsvraagstukken binnen de internationale samenleving, alsmede alle verdere activiteiten welke tot het vorenstaande doel behoren of gerekend kunnen worden daartoe te behoren of daarmee verband houden, een en ander in de ruimste zin van het woord genomen.
  Fotograaf: Dhr. Marks

  Stichting BBIS streeft naar een meer positieve beeldvorming over de internationale samenleving. Dit bestaat uit meer dan alleen positieve beeldvorming. Bewoners en ondernemers staan centraal in onze programma's, zodat zij baat hebben bij de aandacht voor hun wijk. Dit doen wij op diverse manieren:

   

  • Bewonerstours: met deze tours tours brengen wij verdieping en inzicht in het unieke karakter van internationale wijken;
  • Expertisecentrum: door onze ervaring, kennis en dat zijn wij expert op het gebied van een internationale samenleving.
  • Coaching en training: Wij coachen en trainen bewoners bij het uitdragen van hun verhaal over de Internationale samenleving
  • Partnerschappen: Wij zijn expertpartner voor lokale- en landelijke overheden voor praktische vraagstukken omtrent de internationale samenleving;
  • Studiemateriaal: het ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor het vak burgerschap;
  • Events: events ten behoeve van de positieve beeldvorming in de wijk.

  Met dit aanbod draagt SBBIS bij aan de maatschappelijke als economische ontwikkeling in de wijk.

  Het doel van al onze activiteiten draagt bij aan sociale, economische en politieke inclusie in de maatschappij. Een mooi voorbeeld hiervan is de productie van de film over democratie vanuit het perspectief van onze jongeren. Deze educatieve film draagt bij aan een dialoog over democratie en moedigt jongeren landelijk aan tot participatie in onze diverse internationale samenleving.

  Stichting BBIS is ontstaan omdat Itai zich niet herkende in de beeldvorming van de wijk waar hij al tientallen jaren met veel plezier woont.

 • Waarom we het doen

  De Bewonerstours zijn geboren uit liefde voor de Schilderswijk

 • Verbinden

  Den Haag is één van de meest gesegregeerde grote steden van Nederland. Deze segregatie uit zich vaak in het anders bejegenen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van hun culturele of religieuze achtergrond. Zo ook in de Haagse Schilderswijk. Berichtgeving over de wijk is doorgaans negatief en veelal gebaseerd op incidenten. Dit heeft geleid tot stigmatisering en discriminatie van haar bewoners. Voorheen werd de Schilderswijk vooral bezocht na incidenten. Met begeleiding van buitenaf bezochten groepen mensen de wijk, droegen niet positief bij en kwamen pas weer terug na het volgende incident.

  Buurtinitiatief

  De oprichter van de bewonerstours, Itai Cohn, vond dat dit anders kon en moest. Om deze visie uit te dragen, startte Itai met het verzorgen van tours door de Schilderswijk. Essentieel hierin is de sterke sociale band tussen bewoners, verantwoordelijkheid om zelf actie te ondernemen en met trots de eigen wijk te vertegenwoordigen. Wij zijn 'verbindingsmakelaars' met de bewonerstour als een middel tot die verbinding. Dit is het uitgangspunt van waaruit bewoners u begeleiden tijdens uw bewonerstour.

  Wat in 2015 begon als buurtinitiatief is uitgegroeid tot een stichting die al meer dan 5000 bezoekers heeft rondgeleid door de Schilderswijk. Inmiddels zijn de bewonerstours een vast onderdeel geworden van het programma van veel scholen, ministeries en andere maatschappelijke organisaties.

  Sociale verantwoordelijkheid

  Met de maatschappelijke doelstellingen die we nastreven dragen we ook ons steentje bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit geldt met name voor doelstelling 8 (Waardig Werk en Economische Groei) en doelstelling 10 (Ongelijkheid Verminderen).

 • broken image