• Wijkconsultatie

  Leer van ons.

 • Internationaal staat de beeldvorming over gemengde buurten onder druk. Politiek en media belichten de negatieve kanten buitenproportioneel als het om internationale wijken gaat. Om bewoners meer het middelpunt te laten zijn van buurtbeleid, is bewonersparticipatie de leidraad geworden bij ieder beleidsinitiatief van de lokale overheid. Steeds meer diensten gaan er vanuit dat de antwoorden in de wijken zelf besloten liggen.

  Maar hoe vinden de mensen van ‘buiten’ de antwoorden op de vragen die hier leven? Hoe stimuleer je die bewonersparticipatie praktisch en hoe betrek je bewoners zelf bij het veranderen van het imago van een wijk? Hoe zorg je ervoor dat bewonersinitiatieven duurzaam zijn, en hoe stimuleer je praktische samenwerking tussen diverse netwerken in een wijk? Hoe ga je praktisch om met de culturele diversiteit binnen deze samenwerking?

  Zowel nationale als internationaal media hebben afgelopen periode veel interesse getoond in de Schilderswijk en de Bewonerstours. De tours worden steeds vaker gezien als een Best Practice van hoe het bijvoorbeeld ook kan op wijkniveau. Wij zetten onze praktijkervaring graag in ten behoeve van wijken met vergelijkbare maatschappelijke uitdagingen in zowel binnen als buitenland.

  broken image

  Of het nu gaat om ondersteuning bij het opzetten van een bewonerstour in een wijk, praktische stappen tot imagoverbetering of andere praktische vraagstukken. We zijn hiervoor te benaderen via het onderstaande contactformulier. Een eerste vrijblijvend gesprek is standaard onderdeel van iedere consultatie.